Promet - ניוזלטר ראשון
לכבוד:##fnameTXT##
חברה: ##lnameTXT##
אימייל: 
##emailTXT##
 
הנדון: האתר החדש של פרומט

שידרגנו את האתר. באתר החדש תוכלו למצוא את מגוון הפתרונות האדריכליים, מוצרי החברה ומידע טכני.
 
פתרונות אדריכליים
  • קירות מסך דינאמיים
  • מערכות הצללה
  • סקילייטים וקירות מסך
  • חלונות מברזל
  • חיפויים
  • רפפות אוורור וביצוע
וורגולה פרגולה חשמלית
  • פרגולה חשמלית להתקנה בתוך ומעל קורות ברזל/בטון
מערכות לשחרור עשן
  • מערכות לניהול ושחרור עשן
  • בכל סוגי המבנים
ניהול אקלימי של מבנים
  • מערכות מתקדמות לניהול האקלימי בתוך מבנים