Promet - ניוזלטר חלונות בלגיים של קריטל
 
הנדון: חלונות קריטל מותקנים במלון המלך אלברט ובבית הצדף

 
אנו לקראת סיום התקנת חלונות ודלתות של חברת קריטל בשני פרויקטים מיוחדים:
 
מלון המלך אלברט ברח' נחמני בתל אביב (יואב מסר אדריכלים) 
החלפת חלונות בפרויקט בית הצדף ביפו (פרויקט פרטי אדריכלית ניבה לייכטר)
 
יתרונות החלונות: סטנדרטים גבוהים בתהליכי היצור, בקרת איכות ועוד
 
חברת קריטל מייצרת חלונות ברזל מעל 160 שנה ונותנת אחריות של 20 שנה למוצריה. לאחרונה החברה סרקה ושמרה קטלוגים היסטוריים שמהם ניתן להתרשם ממסורת ארוכת השנים של החברה. 

מצורף:

א. לינק לסרט של תהליך היצור בקריטל - סרט>>

ב. לאנשי השימור, קטלוגים משנת 1896 - קטלוגים היסטוריים>>

פרויקטים בהם הותקנו חלונות קריטל: בית הפגודה, משרדי חברת נילית בבית הטסטיל, מוזיאון עין חרוד, משכנות שאננים בירושלים, בית ישפער, בניין מועצת מנשה, מבני שימור, בתים פרטים ועוד.

 
פתרונות אדריכלים
 
וורגולה פרגולה חשמלית
 
מערכות לשחרור עשן
 
ניהול אקלימי של מבנים