Promet - פתח יציאה לגג 3

 
לכבוד: ##fnameTXT##
חברה: ##lnameTXT##
טלפון: ##phoneTXT##

הנדון: פתחי יציאה/כניסה לגג ולרצפה
 
  פתחי יציאה איכותיים ואמינים לגג/רצפה של חברת גורטר.
הפתחים/דלתות מתוכננים לאפשר יציאה נוחה ובטוחה לגג/רצפה, בזכות ידית אחיזה איכותית. את דלת היציאה ניתן לקבל מאלומיניום או בזיגוג, בהפעלה ידנית או חשמלית.

כמו כן קיימים סוגים שונים של סולמות מתקפלים, המאפשרים גישה נוחה ושמירה על
אסתטיקה של הפתח, כשהוא סגור.


פתחי הגג הנם בעלי זרוע פתיחה המבטיחה שהדלת לא תיטרק בטעות, דבר המבטיח את שלום המשתמש. פתחי הגג עמידים במזג אויר ורוח ומגיעים עם בידוד תרמי איכותי.
 
פתח יציאה לגג - אלומיניום


לעמוד באתר>>

פתח יציאה לגג - מזוגג


לעמוד באתר>>


פתח רצפתי


לעמוד באתר>>


נא לפנות אלינו בכל שאלה.

בברכה,
דן הגיתי
מנכ"ל