Promet - הצללה דינאמית בעזרת אצות
 
 
הצללת מבנים בעזרת....אצות

בעבר תפיסת ההצללה של מבנים התייחסה לפרטים בסיסיים בלבד.

במשך השנים השתנתה הגישה בעולם ומזה זמן רב מתייחסים היצרים והיזמים למעטפת מבנה התייחסות דינאמית, המביאה בחשבון את הגורמים הסביבתיים והשפעתם על המבנה ועל היושבים בתוכו. ע"י הפיתוח של מערכות מתקדמות כגון קירות מסך דינאמיים ושימוש בחיישני מזג אוויר משוכללים ניתן למקסמם את התאורה הטבעית והאוורור הטבעי תוך שימור ושימוש אנרגטי נבון.

חברת קולט מאנגליה היא החברה המובילה בתחום פיתוח מוצרים דינאמיים לחיפוי מבנים ומציגה פיתוח חדשני ומתקדם בתחום זה:

פאנלים של מיקרו אצות וכור ביולוגי

אנו בחברת פרומט מייצגים את חברת Colt בארץ, מובילים את החדרת מוצריה המתקדמים בתחום החזיתות הדינאמיות ומביאים אותן למודעות אנשי המקצוע.

לכתבה המלאה>>>>
 


 
בכבוד רב,

דן הגיתי
מנכ"ל
 
פתרונות אדריכלים
 
וורגולה פרגולה חשמלית
 
מערכות לשחרור עשן
 
ניהול אקלימי של מבנים